Voice2Blossom

Algemene Voorwaarden

  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door Voice2Blossom vocal life coaching via de website www.voice2blossom.nl. Door gebruik te maken van onze website en diensten, stemt u in met deze voorwaarden.
  2. Diensten en Producten Voice2Blossom biedt individuele coaching, groepssessies, workshops, en online cursussen aan voor persoonlijke ontwikkeling en stemtraining.
  3. Bestellingen en Betalingen Klanten kunnen sessies, workshops of cursussen boeken via de website. Betalingen dienen te geschieden op het moment van boeking, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  4. Annulering en Terugbetaling Annulering van sessies, workshops of cursussen kan onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden. Annulering dient tijdig te gebeuren en kan leiden tot kosten. Raadpleeg de website of neem contact op met Voice2Blossom voor meer informatie over het annuleringsbeleid.
  5. Intellectuele Eigendom Alle inhoud op de website www.voice2blossom.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en video’s, zijn eigendom van Voice2Blossom of zijn licentiegevers en zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiĆ«ren, te verspreiden of te gebruiken zonder voorafgaande toestemming.
  6. Aansprakelijkheid Voice2Blossom is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten of producten. We streven ernaar om nauwkeurige en nuttige informatie te bieden, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van onze diensten of adviezen.
  7. Toepasselijk recht Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.
Chat openen
1
Wat kan ik voor je doen?
Welkom bij Voice2Blossom.
Wat kan ik voor je doen?